میداس
فهرست ناوبری
سبد خرید شما

میداس

لاک ژل چشم گربه‌ای کریستالی میداس کد CC01
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: CC01
لاک ژل میداس سری چشم گربه ای کریستالی امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
150,000تومان
لاک ژل چشم گربه‌ای کریستالی میداس کد CC02
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: CC02
لاک ژل میداس سری چشم گربه ای کریستالی امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
150,000تومان
لاک ژل چشم گربه‌ای کریستالی میداس کد CC03
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: CC03
لاک ژل میداس سری چشم گربه ای کریستالی امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
150,000تومان
لاک ژل چشم گربه‌ای کریستالی میداس کد CC04
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: CC04
لاک ژل میداس سری چشم گربه ای کریستالی امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
150,000تومان
لاک ژل چشم گربه‌ای کریستالی میداس کد CC05
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: CC05
لاک ژل میداس سری چشم گربه ای کریستالیامروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ش..
150,000تومان
لاک ژل کاسه ای میداس سری رویال فیست کد Rf01
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: Rf01
لاک ژل میداس سری  رویال فیست RF01امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
165,000تومان
لاک ژل کاسه ای میداس سری رویال فیست کد Rf02
اتمام موجودی
برند کالا: میداس مدل: Rf02
لاک ژل میداس سری  رویال فیست RF02امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
165,000تومان
برند کالا: میداس مدل: Rf03
لاک ژل میداس سری  رویال فیست RF03امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
165,000تومان
برند کالا: میداس مدل: Rf04
لاک ژل میداس سری  رویال فیست RF04امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
165,000تومان
برند کالا: میداس مدل: Rf05
لاک ژل میداس سری  رویال فیست RF05امروزه با ارائه متدهای جدید در دنیا صنعت هنر ناخن دچار تحول و پیشرفتی بزرگ شده است . کاشت انواع ژل ها ، لاک ژل های سه بعدی ، 5 بعدی و حتی 12 بعدی ! یا حتی طراحی روی ناخن با متریالی خاص ، استفاده از مگنت های ریز و ... همگی روش هایی مدرن برای زیبایی بیشتر انگشتان ..
165,000تومان
نمایش 325 تا 334 از 334 (28 صفحه)